Varför HiM? Syftet med HiM är att: 1) Öka vårdtagarens delaktighet och inflytande över den egna vården. 2) Minska risker och öka vårdkvalité. 3) Öka kvalité i den psykosociala arbetsmiljön. 4) Underlätta vårdgivarens möjlighet att överblicka samt beslutsfatta gällande verksamhetens vårdinsatser och arbetsmiljö.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt