Stöd i ditt boende Du bor i en egen lägenhet, på ett särskilt boende eller på ett behandlingshem och har stödinsatser från personal. Du har behov av att veta hur din vecka ser ut. Med HiM blir det tydligt: När och Vad som ska göras? Hur länge aktiviteten ska utföras? Vad som kommer efter att en aktivitet är utförd? Vem som kommer? Du väljer själv om stödet ska vara skriftligt, i pictogram eller i bilder.
Det unika med HiM är att din personal tar del av din planering och ser precis vad som ska göras, hur du önskar att det ska utföras och hur dina specifika stödbehov ser ut. Om du gör en ändring i din planering kommer din personal att kunna ta del av detta så de kan ge dig stöd på bästa sätt.
Skatta ditt mående Du har möjlighet att skatta ditt mående för varje dag och på så vis se hur din vecka, månad, halvår sett ut. Denna skattning kan du ta med till din läkare som ett underlag vid uppföljning av medicin eller på något annat vårdmöte där det är av betydelse att ha en översikt kring hur måendet växlat under en period.
Det är även möjligt att se hur många och vilka aktiviteter som utförts under samma period, vilket kan ge en indikator på hur dessa eventuellt har påverkat måendet. På detta sätt kan du som vårdtagare vara säker på att du får just den vård och det stöd som du har rätt till.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt