Sysselsättning: Du kan ta med din planering till ditt jobb, skola, praktik eller daglig sysselsättning. Din arbetsledare eller lärare planerar tillsammans med dig hur din vecka, månad eller termin ska se ut. Du kan se vilka uppgifter du ska utföra, i vilken ordning och hur länge. Du kan även se när du ska ta paus, lunch eller om du har någon uppgift som ska utföras på ett speciellt sätt. Din arbetsledare eller lärare kan lägga in uppgifter som du annars kanske lätt glömmer bort att du ska utföra. Om det blir en förändring eller någon aktivitet tillkommer så kan du se detta i din planering.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt