®
Personal HiM underlättar för personal som arbetar med att ge vårdtagare stöd enligt LSS och SoL. Tillsammans planerar personal och vårdtagare vilka aktiviteter som ska utföras och lägger in dessa i HiM. I HiM kan vårdtagare och personal se de aktiviteter som vårdtagaren behöver stöd med, hur de ska utföras och med vem, samt under hur lång tid aktiviteterna ska pågå. Även andra arbetsuppgifter som ska utföras av personal under det aktuella arbetspasset finns beskrivet i planeringen, vilka ses av personal som är inloggade i systemet (i tjänst). När en aktivitet är utförd bockas den av. Om en aktivitet inte slutförs går ett meddelande till samtlig personal som för tillfället är i tjänst och till arbetsledaren, detta för att viktiga arbetsmoment inte ska glömmas bort. Om en vårdtagare vid tillfälle behöver en specifik insats, ex tittas till regelbundet, läggs detta in i systemet så att kollegan som byter av vid nästa arbetspass inte ”tappar bort” viktig information. Samma aktivitet kan även läggas in hos kunden, ex Stina knackar på klockan 10.00 etc. Stödet kan visas i skrift, pictogram eller bild. Ett feedbackssystem som går till arbetsledning, ger personalen möjlighet att kommentera sin arbetssituation gällande aktivitet och arbetspass.
Tydlig arbetsstruktur
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt