Påverkan av den egna arbetsmiljön För personal som ofta känner vårdtagaren bäst är det av största vikt att nå fram med sitt stöd, vård och behandlingsinsatser. Feedbacksystemet ger personalen möjlighet att direkt ge återkoppling till ledningen på den egna arbetssituationen, vilket medger påverkan av den egna arbetssituationen. Kanske kan en reflektion leda till ställningstagande kring omstrukturering av arbetsuppgifter, behov av handledning, utbildning eller en resursomfördelning. Detta leder till tillfredsställelse och trivsel över den egna arbetsinsatsen.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt