Varifrån kommer HiM? HiM har uppstått och utvecklats på Lästringe-Alma AB, en vårdverksamhet som i snart två decennium erbjudit vård och behandling till vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under åren har erfarenheter och kunskap från våra kunders behov resulterat till utvecklingen av HiM. Många av våra kunder har brister i exekutiva funktioner (förmåga att planera, avbryta, minnas och uppmärksamma). Vid denna typ av problem uppstår svårigheter när förutsättningarna i omgivningen förändras. Det kan då bli svårt att använda inlärd kunskap för att anpassa den till den förändrade situationen. Det kan även bli svårt att lösa konflikter och stoppa beteende som inte är önskvärt när en situation ändras, att anpassa sig till den och vid behov ändra sitt beteende. Ett annat problem som många av våra kunder har gemensamt är brister i central koherens (förmågan att samla en mängd information från ett sammanhang och dra en övergripande slutsats). Denna typ av problem leder ofta till att det går åt mycket energi att ta emot en större mängd information vilket ofta förekommer när man vistas i en miljö med andra och tar emot stöd från personal som kommer och går. Omvärlden kan uppfattas fragmentarisk, osammanhängande och svår att förstå. HiM skapar förutsättningar för vårdgivaren att erbjuda stöd och hjälp med dessa problem. Det unika med HiM är att systemet är integrerat mellan vårdtagare och vårdgivare samt arbetsledning vilket effektiviserar dess tillämpning. Planering och eventuell förändring är tydlig och förutsägbar, information om vem som ska ge stöd, hur det ska ges, när och hur länge är tydligt formulerad till vårdtagaren, samtidigt som vårdtagarens planering är direkt integrerad med personalens planering. Att systemet är integrerat möjliggör den tydlighet som krävs när vårdtagarens behov av stöd gällande brister i de exekutiva funktionerna och i den oftast svaga centrala koherens som förekommer. HIM ägs och administreras av huvudman ScandSource AB, ett dotterbolag till Lästringe-Alma AB.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt