®
Minskade risker och ökad Vårdkvalité Användandet av HiM kan öka välbefinnandet, minska oron och möjligheten att vara tillsammans. När upplevelsen av att kunna påverka ökar, brukar även upplevelsen av ökat välbefinnande infinna sig. Om användaren förstår vad som ska ske, känner att andra lyssnar och får förklarat varför förändringar sker, brukar oro och ångest minska i styrka. Vid nedsatt minnesfunktion eller kognitiv förmåga tas mycket energi i anspråk som behövs för att orka integrera med andra.
Genom att få stöd i den integrerade kalenderfunktionen HiM är vår erfarenhet att viljan och förmågan att umgås med andra ökar. Det kan ge en upplevelse av att ingå i ett sammanhang som brukar leda till en känsla av trygghet och ökad livskvalité. Om förmågan att uppleva kontroll och förutsägbarhet ökar, brukar enligt vår erfarenhet, risk för utagerande och slutenvård minska. Om man upplever kontroll, minskar även rädsla och frustration, vilket lugnar och ger trygghet.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt