HiM är ett integrerat digitalt kalendersystem som kommunicerar över smartphone, skärm, platta eller dator, med syfte att möta vårdtagarens behov inom Vård, Omsorg och Behandling.
HiM har en kalenderfunktion som är integrerad mellan vårdtagare och vårdgivare för att effektivisera vården och öka vårdkvalitén. HiM har även ett skattnings- och utvecklingsverktyg. Planering och eventuell förändring är tydlig och förutsägbar. Information om vem som ska ge stöd, när, hur och hur länge är tydligt formulerat till vårdtagaren, samtidigt som vårdtagarens planering är direkt integrerad med personalens planering.
Kalenderfunktionen baseras på en kommunikations-plattform byggd för alla förekommande OS. Systemet består av krypterad realtidskommunikation mellan systemet och systemanvändarna, driften sker från ett säkerhetsklassat datacenter.
®
Det unika med HiM är att systemet är integrerat mellan vårdtagare och vårdgivare samt arbetsledning vilket effektiviserar kommunikationen.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt