Frågor och svar Från vårdtagare: - Jag har ingen smartphone, bara en bärbar dator, kan jag använda Him? Ja, Him går att använda på alla typer av datorer, samt smartphone eller surfplatta. - Jag har en iPhone, kan jag använda Him på den? Ja, en iPhone är en smartphone så den fungerar bra. - Kan man skicka meddelanden till speciell personal i Him? Man kan ge specifik personal feedback på exempelvis bemötande, eller något annat som man vill förmedla. - Kan någon annan än jag själv se mitt schema eller vad jag ska göra på en dag? Ingen annan än du och den personal som arbetar på din avdelning just den dagen kan se ditt schema. - Tar det lång tid att lära sig? Vår erfarenhet är att det inte är svårt. Om man är van att använda datorer, telefoner och surfplattor tror vi att det går fort, om man inte är så van att använda dessa hjälpmedel så kanske det tar lite längre tid, men meningen är att man får hjälp att använda HiM så vi tror att det inte blir några problem. Från personal: - Kan man ändra en kunds struktur bara tillfälligt, ex. Om hen är hemma från den dagliga sysselsättningen. Det kan man göra, då pausar man en återkommande aktivitet och lägger in tillfällig aktivitet istället, ex om vårdtagaren åker på semester och behöver en struktur för semestervistelsen så är det denna typ av aktivitet som blir den tillfälliga under angivna datum. När semester är avklarad återgår HiM till de återkommande aktiviteterna som vårdtagaren har i sin planering. - Vilka kan se bilden av mig? Ligger den fritt ute på internet? Krypterad realtidskommunikation mellan systemet och dess systemanvändare gör att ingen annan än den personal och de vårdtagare som finns inom systemet på din avdelning kan se bilden av dig. Från arbetsledning: - Kommer användandet av Him ta mycket tid? Blir det verkligen kostnadseffektivt? Som när alla nya system ska installeras så får man räkna med att det behövs tid för att både personal och vårdtagare ska kunna använda systemet på bästa sätt. Men syftet är att när denna inlärningsprocess är till ända så ökar effektivitet och återkoppling genom att kommunikationen underlättas, samt att möjligheten till att överblicka leder till en lugnare och tryggare miljö.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt