Boende och sysselsättning: Ett feedbackssystem som går till personal och arbetsledning ger dig möjlighet att påverka vårdinsatsen. Möjlighet att skatta mående och ta fram statistik på antal aktiviteter under en viss period samt hur måendet sett ut under samma period kan vara ett stöd att ta med vid läkarmöten för utvärdering av mående och medicin.
HiM underlättar vårduppföljning Möjligheten att skatta mående och se antal aktiviteter som varit aktuella under en viss period, kan vara ett stöd att ta med till vårdbesök, läkare, psykolog etc. Vid uppföljning av mediciner kan det ibland vara svårt att komma ihåg hur måendet varit under en viss period, trots att detta ofta ska ligga som underlag vid medicinering. Att visa upp ett underlag där man som vårdtagare själv skattat hur måendet varit kan upplevas som en trygghet, det är lätt att glömma och fel information till exempelvis läkare kan resultera i helt fel medicinering.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt