®
Feedback Vårdtagare kan genom feedbacksystemet i HiM lämna en reflektion kring den aktivitet som hen fått stöd med. Feedbacksystemet möjliggör tidig återkoppling från personalteamet tillbaka till vårdtagaren. Detta ger en möjlighet till reglering av förhållningssätt eller undanröjande av missförstånd som ger utökad förståelse. Detta minskar risk för utagerande och ökar erfarenheter av att det är möjligt att lösa konflikter, vilket för personal leder till en säkrare arbetsmiljö.
Så här kan din skärm se ut när du har fått feedback från kunden.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt