För vem? Personer som har behov av personalstödda insatser gällande planering, påminnelse av aktiviteter och som behöver motiveras för att utföra dessa, har nytta av HiM. Du kan ha en funktionsnedsättning, en neuro-psykiatrisk diagnos eller någon annan diagnos som gör det svårt att planera, utföra, minnas och sålla ut infor-mation som är viktig i ett speciellt sammanhang. HiM kan visas på olika typer av skärmar, surfplatta, dator eller telefon.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt