Ökad kvalité i den psykosociala arbetsmiljön Öka arbetstrivsel För personalen som ofta känner vårdtagaren bäst är det av största vikt att de når fram med sitt stöd, sin vård och sina behandlingsinsatser. Detta leder, enligt vår erfarenhet till tillfredsställelse och trivsel över den egna arbetsinsatsen. Säkrare arbetsmiljö Feedbacksystemet från vårdtagaren gör det möjligt för personalteamet att så snart som möjligt utvärdera varför en vårdtagare inte känner sig nöjd med deras insats. Detta minskar risk för utagerande och ökar erfarenheter av att det är möjligt att lösa konflikter. Ökad förmåga att påverka den egna arbetsmiljön Feedbacksystemet ger personalen möjlighet att reflektera över den egna arbetsinsatsen. Detta ger dem stöd att direkt kommunicera med ledningen som kan överlägga huruvida en omstrukturering i arbetsplanering, handledning, utbildning eller resursfördelning behöver övervägas.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt