Arbetsledning Arbetsledningen kan i systemet lägga in återkommande arbetsuppgifter och tillfälliga arbetsuppgifter (liksom övrig personal). Genom avbockningssystemet möjliggörs upptäckt av eventuella strukturavvikelser i god tid. Vårdtagarnas strukturer kan skapas och ändras av såväl arbetsledare som övrig personal. Alla aktiviteter kan läggas som ett enstaka tillfälle eller återkommande varje vecka. Med pausfunktionen kan återkommande strukturer lätt läggas vilande om vårdtagaren är bortrest eller liknande. Feedbacksystemet möjliggör tidiga åtgärder både vad gällande vårdkvalité och arbetsmiljö. Arbetsledning kan ge feedback på den egna arbetssituationen till närmaste chef.
Helgasons Integrating Method - HiM ® är en upphovsrättsskyddad produkt